7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

OKUMADAN ÖÖNCE EMEĞE SAYGI FAZLA ZAMANINIZI ALMAZ FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİRMİSİNİZ

www.facebook.com/odevpaylasim

1.ÜNiTE ILETIŞIM VE INSAN ILIŞKILERI

Sayfa 20
Işaret Dili


1.Nasrettin hoca ve yabancı bilgin birbirlerinin konuştuğu dili nasıl yorumluyor?
Birbirlerine aynı şeyler anlatıyorlar ama farklı anlamda anlıyorlar.

2.Yabancı bilgin ile Nasrettin hoca’nın arasındaki iletişimi değerlendiriniz.
Yabancı bilgin Nasrettin hocaya bir şeyler anlatıyor ama Nasrettin hoca farklı anlamda anlıyor.

3.Iletişimde konuşmanın dışında başka hangi unsurlar önemlidir?
Güler yüzlü olmak, iyi bir dinleyici olmak, jest ve mimiklerimizi iyi kullanmak.

4.Iletişim kurarken sizinde Nasrettin hocanın yaşadığı duruma düştüğünüz oldu mu? Bu durumu kendi davranışınızla karşılaştırınız.
Nasrettin hocanın durumuna düştüğüm oldu. Ben arkadaşıma başka bir şey anlatırken arkadaşım beni farklı anlıyor.


Sayfa 21
Ben Olsaydım


1.Arkadaşınızın sizinle öfkeli bir ses tonuyla konuşması
Ona kızarım ama içimden kızarım.

2.Ç evrenizdekilerin sizi dinlememesi
Onları uyarırım.bir daha yapmamalarını söylerim.

3.Çevrenizdekilerin sizi görmezlikten gelmesi
Onlarla küserim ve bir daha konuşmam.

4.Bir arkadaşınızın size sürekli emirler vermesi
Bir daha yapmamasını söylerim.

5.Görünüşünüzle dalga geçilmesi
Arkadaşlarıma kızarım

6.siz konuşurken arkadaşlarınızın başka şeylerle meşgul olması
Arkadaşımı uyarırım ve bir daha yapmamasını söylerim.

7.Size sevmediğiniz bir isim takılması.
Ona ben ne kadar zor durumda olduğumu anlatırım.

8.Yukarıda yer alan iletişim kopukluklarının yaşanmaması  için neler yapılmalıdır? örnekler vererek açıklayınız.
Her zaman güler yüzlü olmalıyız. Herkes ile selam vermeliyiz.

Sayfa 23
Yaşadıklarımız

1.Hangi davranış ve tutumlar iletişimi engeller?
Açık suratlı olmak, kaba davranmak, arkadaşlarına lakap takmak.

2.Günlük yaşamınızda etkili iletişime örnek olan ya da iletişimi bozan bir olay örnek veriniz?
Birbirlerine güler yüzlü olmamak, yoldan geçerken selam vermemek.

3.Arkadaşlıkları başlatmak kadar sürdürmek de önemlidir. aygunhoca.com Arkadaş ve dostlukları sürdürmek için neler yapılmalıdır?
Onlara göre davranmalıyız, güler yüzlü olmalıyız, selam vermeliyiz.

4.Yavuz’un arkadaşları ile iletişimde halen devam eden problemler neden olabilir?
Kendini arkadaşlarına uydurmamak.

5.Etkili Iletişim Kurmak için neler yapılmalıdır?
Güler yüzlü olmalıyız, selam vermeliyiz, güzel konuşmalıyız.

Sayfa 24
Ben De Biliyorum

1. Insanlar hangi özelliklerini seçme hakkına sahip değildirler?
Insanlara alaycı davranmak, onlara gülmek, yanlış yaptığı bir davranışını düzeltmek yerine
alay ediyorlar.
2.”Her Insan Farklıdır.” cümlesinde anlatılmak istenilen ara düşünceyi yukarıdaki hikâye ile
Ilişkilendirerek aşağıya açıklayınız.
Her insanın kendine göre özellikleri vardır.  Biri kitap okumayı severken diğeri sevmeye bilir.

3.Farklı fiziksel ve zihinsel özellikler taşıyan kişilere nasıl davranıyorsunuz? Açıklayınız.
Fiziksel özellikleri taşıyan insanlara güler yüzlü ve hoşgörülü davranmalıyız. Asla onları aşağılamamalıyız. Toplumun bir ferdi olduğunu görmeliyiz.

Sayfa 26 
Doğru Bilgi Alma /Verme

1.Ilk kaynaktaki haberin halka duyurulması gerekli mi? Niçin?
Gerekli.çünkü halk haberi bilmesi gerekiyor.

2.Garip Toy’un yerinde siz olsaydınız bu yaşadığınız olay karşısında neler hissederdiniz?
Çok utanç hissederdim.

3-Sizce garip toy’un ailesi ve yakınları yaşadıkları bu olay karşısında neler hissetmiş olabilirler?
Garip toy’a çok kızmışlardır.

4-Sizce garip toy hakkında yazılan bu haber onun bundan sonraki yaşantısını nasıl etkiler?
Olumsuz yönde etkiler

5-Bir gazeteci olarak bu haberi yeniden yazmanız aygunhoca.com gerekseydi nasıl yazardınız? Neden?
Yazmazdım

6-Gazeteci doğru haber verme sorumluluğunu yerine getirmeyince bundan kimler etkilenir? Niçin?
Okurları etkilenir, bir müddet sonra gazetenin haberlerine güven duyulmaz.

7-Garip toy, haksızlığı nasıl ortadan kaldırabilir? Bu konuyu araştırarak aşağıdaki boşluğa yazınız. Yalan haber olgusunda okuyucular nasıl etkilenir?
Kötü yönde etkilenir

Sayfa 27
Iletişim Özgürlüğü

1-Gündelik yaşamımızda gazete, dergi, radyo ve televizyon olmadığı bir günü hayal edin. O gün yaşamınız nasıl olur?
Çok sıkıcı ve berbat gün olurdu çünkü televizyon radyo çok önemli bir teknolojik araçtır.

2-Ne tür haberleri ve bilgileri gazete, radyo, televizyon ve internet’ten edinebiliyorsunuz?
Dünyadaki olan radyodan dinleyip televizyondan hem dinleyim hem görebiliyoruz.
3-Anayasa’mızın 28. maddesinin 1. cümlesi ‘basın hürdür sansür edilemez’ der. Basın hür olmadığında
Sizce ne olabilir? Böyle bir maddenin anayasa’da yer almasının gerçekleri neler olabilir?
Böyle bir madde anayasada yer alması gerekir. Bu maddede yayınlar durduramaz demektedir.

4-Farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışılması toplumda bölünmelere neden olmaktadır. Toplumun
Birliği ve bütünlüğü için kile iletişim araçlarının bir olayı aynı açıdan yorumlanarak halka duyurması
Gerekir. Diyen bir kişinin görüşüne katılıyor musunuz? neden?
Katılıyorum çünkü televizyon, radyo, gazete, dergi vb. iletişim araçlarına gerek duyuyoruz.

Sayfa 28
Haklarım

1.Yukarıdaki durumu anayasanın 21,14,20 ve 28 maddeleri aygunhoca.com çerçevesinde değerlendirerek aşağıya yazınız.
21. Maddenin 1. cümlesinde şöyle der:”kimsenin konutuna dokunulamaz. bütün maddelerde insanların basın  özgürlüğü konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliğinden, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması ile ilgilidir.

Sayfa 29
Haklarım

Anayasanın 20 ve 21. maddesini tekrar okuyarak aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
1.Özel hayatın gizliliğini koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı, sizce neler oldu?
Başka birisinin özel hayatına girip yalan bilgi yapılması kötü bir davranış olurdu.

2.”insanların mutluluğu için gereken koşullardan biri de özel yaşamın gizliliğidir” Bu ifadede anlatılmak istenen ana düşünceyle ilgili görüşlerinizi yazınız.
Özel yaşam insanlar için en önemli yaşam kaynağıdır. Özel hayatın ortaya çıkması çok üzücü bir durumdur.

3.Konut dokunulmazlığını koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı, sizce neler olurdu?
Konut dokunulmazlığını herkes çiğnerdi çok kötü bir durum olurdu.

4.Muhabirin görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
Bence muhabire katılıyorum. Çünkü bütün insanların oy gizliliği vardır ama bu adam bir insanın oy gizliliğini ortaya çıkarıyor.

Sayfa  30
Milli mücadelede iletişim


1.Iradeyi milliye gazetesi hani amaçla yayınlanmaya başlamıştır?
Herkes bu gazeteden yararlansın diye basılmıştır.

2.Ulusal bağımsızlık mücadelesinde “iradeyi milliye” gazetesi nasıl bir  rol oynamıştır.
Bütün Türk halkının bilgilendirilmesinde rol oynamıştır.

3.Atatürk’ün milli mücadele süreci ve sonrası halkı bilinçlendirmek, ikna etmek ve kamuoyu oluşturmak  amacıyla iletişim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
Atatürk birçok gazete kurmuştur ve yayımlamıştı.

4.Günümüzde halkı bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak için hangi iletişim aracı daha
etkilidir?neden?
Televizyon çünkü; hem görsel hem de sözel gösterim vardır.çok yönlü bir araçtır.

2.ÜNITE
ÜLKEMIZDE NÜFUS

Sayfa  38
Nüfusu Inceleyelim1.Nüfusu artan iller: Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Mersin.

2.Nüfusu azalan iller: Diyarbakır, Hakkari vb.

3.2000 yılı nüfus sayımına göre şehirleri nüfusu en fazla olanda başlayarak sıralayınız.
Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Mersin

4.En çok artış hangi ilde gerçekleşmiştir?
Istanbul

5.Hangi ilde nüfus azalmıştır? Bunun sebepleri nelerdir?
Adana da nüfus azalmıştır. Çünkü Doğa şartlarının kötü olması ve seyrek kentleşme.

6.Tablodaki illerin 2000 yılında toplam nüfus ne kadardır? Hesaplayınız. Ülkemizin 2000 yılı nüfusu yaklaşık 68 milyon olduğuna göre bu şehirlerin toplam nüfusu ülkemizin nüfusunun yüzde kaçı oluşturmaktadır?
Ülkemizin nüfus artışı bazı illerde çok yükseliyor bazıları alçalıyor ama buna rağmen Türkiye de nüfus artışı çok olmuştur.
7.Nüfusu yoğun olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
Havası kirli olur.

8.Nüfusu seyrek olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
dağlık olabilir.

Sayfa: 40

Nüfusumuzun yapısı

1.Ülkemiz nüfusunun büyük kısmını hangi yaş grubu oluşturur? bu yaş grubunun oranının fazla
Olmasının sonuçları neler olabilir?
0-14 yaş büyük bir kısmını oluşturuyor. Çünkü bu yaş grupları çoktur.

2-ülkemizde nüfusun en az kısmı hangi yaş gruplarını oluşturur? bu yaş grubunun oranının az olmasının
Sonuçları neler olabilir?
65 yaş üzeri en az kısmını oluşturur çünkü yaşlılar 65 yaş üzeri olur ve yaşlıların sayısı azdır.

3-grafikten yararlanarak kadın ve erkek nüfusunun okuma yazma oranları hakkında neler
Söyleyebilirsiniz?
Okuma yazma bilenlerde erkekler fazladır okuma yazma bilmeyenlerde de erkekler fazladır
Kadınlar ikisinde de erkeklerden az orandadır.
4-nüfusun yaklaşık %88’i okuma yazma bilmektedir. bu oranın %100’e çıkarılması mümkün müdür? Neler Söyleyebilirsiniz?
Bence mümkün değildir çünkü okumayan çok kişi var.

5-çalışmayan nüfusun çalışan nüfustan fazlaaygunhoca.com olmasını nasıl değerlendirebilirsiniz?
Nüfusta çalışmayan çoktur bu yüzden çalışmayanlar çalışanlardan fazladır?

6-çalışanların çoğunun erkek olmasının nedenleri neler olabilir?
Çoğunlukla erkekler çalışır kadınlarda çalışabilir ama nadiren.

Sayfa  41
Çalışan Kadın ve Erkek Nüfusumuz


Kadınlar:2000 yılı tarım 75,6, sanayi 6,7, inşaat 0,2, hizmet 17,4 ve diğerleri 0,1 oranda
Katılmışlardır.
Erkekler:2000 yılı tarım 32,9, sanayi 17,1, inşaat 7,1, hizmet 42,8, ve diğerleri 0,1 oranda
Katılmışlardır.
Kadınların ekonomik faaliyetlere katılma oranı: 75,6’dır.
-kadınlar hangi ekonomik faaliyete daha yüksek oranda katılmaktadır? Neden?
Kadınlar tarımda daha yüksekledir çünkü kadınların çoğu tarımla uğraşır.
Erkeklerin ekonomik faaliyetlere katılma oranı: 32,9’dur.
-erkeklerin hangi ekonomik faaliyete daha yüksek oranda katılmaktadır? Neden?
Sanayide, inşaatta ve hizmete yüksek oranda katılmışlardır. Çünkü sanayi inşaat erkeklere göre bir iş kuvvet isteyen iştir.

Sayfa 42
El Ele Tutuşalım


1-yukarıdaki verilen bilgilerden neler öğrendiniz?
Çocukların okullarıyla evlerinin arasının 5km olduğu, ailelerinin çoğu işsiz olduğunu öğrendim.

2-metinde geçen çocuklar hakkında neler hissettiniz?
Çocuklar hakkında üzüldüm. Çünkü her gün 5km yürüyorlar.

3-bu çocukların bulunduğu durumun olumsuz yönleri neler olabilir? Köydeki işsizlik çocukları nasıl etkilemektedir?
Okula gidemeyip bir şeyler öğrenemezler işsizlik çocukları çoğunun okula gidememesine yol
açar.
4.Köydeki çocukların durumu ile ilgili olumlu düşüncelerinizaygunhoca.com var mı? Varsa bunlar nelerdir?
Yaz geldiğinde okula gitmesi eğlenceli olur.

5.Okul ile ilgili sorunu çözmek için neler yapardınız? Önerileriniz nelerdir?
Evlerine yakın bir yere okul yaptırırdım. Babalarına iş bulurdum.Sayfa  43
Girişimci


1.Küçük ölçekli kredi Projesi’ni kimler sağlıyor?
400 kadın sağlıyor.

2.Bu projeden kimler nasıl yararlanıyor?
Kadınlar çamaşır makinesi alıp mahallelinin çamaşırlarını yıkıyor.

3.Haberde kredi kullanan kişilerin “girişimci” olarak nitelendirilmesi nasıl açıklayabilirsiniz?
Girişimci olan insanlar daha çok insanlara yardım eli uzatıyorlar.

4.Bu projeden siz de yararlanıyor olsaydınız nasıl bir iş yapmayı planlardınız?
Herkesin evlerini tek tek dolaşır kutu kutu yiyecekler götürürdüm.

Sayfa  44
Devletimiz Çalışıyor


1.Yukarıdaki anayasa maddesine göre devletimizin yaptığı çalışmalara neleri örnek verebilirsiniz.
1.Iş arayanlara iş sağlayan işverene de aradığı eleman bulan IŞKUR bir devlet kuruluşudur.
2.Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
3.Çalışmayı desteklemeliyiz.
4.Çalışma başarısını sağlamak için desteklemeliyiz.
2.Yukarıdaki anayasa maddesine göre devletimizin yaptığı çalışmalara neleri örnek verebilirsiniz?
1.Maddi imkânları yetersiz öğrencilere devlet burs sağlar.
2.Kimse, eğitim ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz.
3.Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusundadır.
4.Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır.

Sayfa 45
Alamanya Beyleri


1.Şiirin ana fikri nedir?
Alamanya beylerin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

2.Şiir de geçen, göç ile ilgili iki kavramı tespit ederek birer cümlede kullanınız.
a.Bugün köyümüze göç ettik.
b.Herkes buradan göç etti.

3.Göçün şiir, türkü gibi edebi ürünlere konu olmasının sebepleri ne olabilir?
Şiirin için de göç, türkü, edebi ürünlere konu olmuştur.
4.Aşağıdaki boşluğa göç konulu bir türkü ya da şiir yazınız.
Beyaz kazlar,
Işleridir göç etmek her yıl
“V” şeklinde uçarlar
Kanatlarını açarak.

Sayfa 46
Doğduğumuz Yerden Doyduğumuz Yere


1-Hasan Güçyılmaz Istanbul’a neden göç etmiştir?
Iş için Istanbul’a dönmüştür.

2-Hasan Güçyılmaz’ın Istanbul’da karşılaştığı sorunlara örnekler veriniz.
a)eğitim: sınıfların 60 kişi olması.
b)sağlık: evlerinin fazla ısınmamsı ve her an hasta olabilecekleri.
c)barınma: evleri bir gecekondu ve bakımsız bir gecekondu.
d)iş: seyyar satıcı olması

3-Hasan Güçyılmaz, köyden kente göç eden milyarlarca kişiden sadece birisidir. Onun mektubundan yola çıkarak köyden kente göçle birlikte ortaya çıkan sorunlara çözümlerinizi yazınız.
Iş zorlaşmıştır. Okullar kalabalıklaşmıştır. Eğitim zor olmuştur çünkü okullar 60 kişi barınma
Yerleri gecekonduları bakımsız bir evdir sorunları bunlardır Hasan Güçyılmaz’ın

Sayfa 47
Yerleşme ve Seyahat


1-Insanlar neden seyahat ederler?
Bir yere yerleşmeden önce seyahat ederiz veya bir yeri gezmek istediğimizde seyahat ederiz.

2-Insanlara seyahat özgürlüğü sağlanmasının sebebi neler olabilir?
Insan gezmeyi ister ve bu yüzden seyahat özgürlüğü vardır.

3-seyahat özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara neden ihtiyaç duyulmuştur?
Insanın gezme isteği üzerinde değerlendirilmiştir.

4-siz nerelere, niçin seyahat etmek istersiniz?
Ben köye gitmek isterim çünkü köyün temiz havası, bahçesi gibi güzel özellikleri var.

5-insanlar neden farklı yerlere yerleşim amaçlı göç ederler?
Bazı insanlar oturdukları yerler dağlık olduğundan dolayı oradan taşınmak zorunda kalıyorlar.

6.Insanlara yerleşim özgürlüğü sağlanmasınınaygunhoca.com sebebi ne olabilir?
Istedikleri yerde istedikleri kadar kalabilirler.

7.Yerleşim özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara aygunhoca.comneden ihtiyaç duyulmuştur?
Bazı insanlar düzgün arazili yerlerde yaşamak istiyorlar. Ama bazı yerler ise dağlık olduğu için
Nüfusu azdır.
8.Bulunduğunuz yerden farklı bir yerden yaşamak isteseydiniz nereyi niçin seçerdiniz?
Adana şehrini seçerdim. Çünkü orası hem dağlık değil hem de iklim şartları uygun olduğu için.

3.ÜNITE TÜRK  TARIHINDE YOLCULUK

Sayfa  59
Kervansaraylar


1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?
Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?
Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
Denizyolu ile taşınabilir.

4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı
Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır.

6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?
Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?
Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.

Sayfa 61
Belgeleri Yorumlama

1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey’in
düşüncelerine katılmakta mıdır?
Katılmamaktadır.

2. A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir? Sizde Osman Gazi’nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
Bir yeri yakıp yıkarak fethetmek doğru değil, komşularımla iyi geçinip dostluk edinmeliyiz.  Bende Osman Gazi’nin düşüncesine katılıyorum. Kötülükle bir sonuca ulaşılamaz.

3.B kaynağına göre Osman Gazinin Bilecik tek rufuyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
Daima dostluk göstermesidir.

4.C kaynağına göre pazarda yaşana olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi’nin verdiği karar onun
Hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir.

Germi yanlının birisi bir bardak almış. hiçbir şey vermemiş. Bu Bizanslı gelmiş Osman gaziye
Şikâyet etmiş.

Sayfa 62
Osmanlı Genişliyor


1.Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?
Fetihler yapılarak toplarları genişlemiş, bununla beraber ticaret alanında da gelişmiştir.

2.Osmanlı Devleti’nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? Ilerlemesini kolaylaştıran etkiler nelerdir.
Anadolu’da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması, Merkeziyetçi bir devlet anlayışı
Benimsenerek hâkimiyetin tek elde toplanması, Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması, Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.Sayfa 64
“Kuruluşâ€ Filmi çalışma Kâğıdı


1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
Filmin tarihi bilinmemektir.

2.Film hangi sahne ile başlıyor?
Osmanlı dönemini anlatıyor.

3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekânlar var?
Filmin büyük bir bölümü Osmancığın küçüklüğü ve gençliğini geçirdiği söğütte Domaniç’e geçmiştir.

4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
Osmancık, padişah ve diğer kişiler.

5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
Anadolu kadınları Türkleşmesindeki rolü çok büyüktür.

6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
Osman ve padişah.

7.Filmde sizi en çok hangi sahneaygunhoca.com etkilemiştir? Neden?
Osman gazi Han’ın ölüm döşeğinde olması.

8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir? Bunun için
Kimlerden görüş almıştır.
Ertuğrul Gazi beyliğini Osmancığa vermeyi düşünmüştür.

9.Osman Bey’in gördüğü rüya ne anlatmaktadır?
Rüyasında Osman’a beyliğini verdiğini görür.

10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
Osman’a öğüt vermiş ve Osman’ı takip etmiştir.

11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
Bizanslıların giydiği ve Türklerin giydiği elbise çok farklıdır.

12.Bizans tekfurları ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?
Araları çok iyidir.


13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?
Çok uzun bir konuşma yapıyor.


14.”Aman dilemek” ne anlama gelmektedir?
Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya
Canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af ve merhamet istemek.

15.Osman Bey’in arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp ve Turgut Alp

16.Konya’daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldı?
Araları çok iyiydi.

17.Kazandığı başarılardan sonra Konya’daki Selçuklu sultanı, Osman Bey’e neler göndermiştir? Bunun anlamı ne olabilir?
Osman Bey’e çok özel eşyalar göndermiştir.

18.Filmde Osman Bey’in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
Çok liderce davranmıştır.

19.Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?
Tekfurlara bırakmıştır.

20.Osman Bey’in oğluna vasiyeti nedir?
Bursa’da gümüşlü kubbenin altına koyması. Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının
gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin”
diyebilecektir ölüme.

21.Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.
Osman Bey ulaşmak istediğine sonunda ulaşıyor.

22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ederdiniz?
Bence film böyle sona ermeli.

23.Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak  Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Osman Bey’in hayatını çok merak ediyorum.


Sayfa 66
Fetih ve Fatih


1.Istanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen aygunhoca.com yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
Istanbul’un Fethinin dünyaca önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
Fatih Sultan Mehmet, askerlerimiz, sancaklarımız

3.Tabloda çizilen mekân neresidir?
Istanbul’un surlarından giriş kapısı.

4.Ressam siz olsaydınız fetih ve Fatih sultan Mehmet’le ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz.
Gemilerin karadan Hariç’e indirilişini çizerdim.

ayfa 68
Dayanaklarımız


A-Coğrafi Konum
Coğrafi konumun Osmanlı Devleti’ndeki rolü ile ülkemizin jeopolitik konumunun uluslar arası
Ilişkilerdeki rolünü karşılaştırınız.
Osmanlı Devleti çok geniş topraklara sahiptir. Deniz ticareti çok önemli yer
Tutuyordu. Ülkemizin ise toprak sayısı az olmasına karşın dünyada önemli bir yere sahiptir.

B-Yerleşme
Osmanlı Devleti Kuruluş dönemindeki göç sebepleriyle günümüzde ülkemizde yaşanan göçlerin sebeplerini karşılaştırınız.
Osmanlı Devleti zamanında yaşanan göçler genellikle güvenlik, biten kaynakların yerine yeni kaynaklar arayışından kaynaklanmakta idi, günümüzde ise halkın geçimini sağlamak için iş bulmak için fabrika ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu yerlere göç etmektedirler.

C-Askeri Yapı
Osmanlı Devleti ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
Teknolojik yönünden farklılıklar olmasına karşın, vatan millet sevgisi ile disiplin yönünden benzerlikler bulunmaktadır.

D-Ekonomik ve sosyal yapı
Osmanlı Devleti’nde tarım dışında küçük işletmelerde genelde el işçiliğine dayalı olarak üretim yapılıyordu. Bu durumun sebeplerini günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz
Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte el işçiliğinin önemi pek kalmamıştır. Fabrikalarda kurulan en son
Teknoloji ile seri üretim yapılarak insan gücüne dayanmayan bir üretim anlayışı mevcuttur.

Sayfa 70
Yelkenler Fora


1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
Osmanlıların ilk zamanlarda küçük de olsa Karamürsel, Edincik ve Izmit'te tersane kurmuşlar.
Gelibolu‘nun Fethinden sonra burada bir tersane kurularak denizcilik yolunda ilk önemli adim atılmış.

2.Çaka bey’in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?
Izmir de kurmuştur.

3.Selçuklu Döneminde Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?
Boğazlardan geçişin güvenil olmamasından dolayı.

4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri

5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?
Osmanlı denizciliğinin temelinde, Anadolu Selçuklu Devleti, Aydın oğulları ve Karesi Beyliği
gibi komsu devlet ve beyliklerin teknik ve tesirleri bulunmaktadır.

6.Osmanlı Devleti, tersane ve deniz üssü olarak neden Izmit, Gelibolu ve daha sonra Istanbul’u tercih etmiştir?
Boğazların güvenliğini sağlamak için tercih edilmiştir.

7.Osmanlı devleti, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir?
Venedik ve Cenevizlerle mücadele etmişlerdir.


8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler Osmanlı Devleti’nin karadaki gücünü arttırmıştır?
Istanbul’un fethi onları güçlendirmiştir.

9.Osmanlı Devleti’nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?
Çok güçlü bir ordularının olmaması.


10.Osmanlı Devleti, denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?
Ordusunu daha çok güçlendirmek için daha çok çalışmıştır.

11.Teknik gelişmeler, denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?
Çok olumlu bir şekilde etkilemiştir.

Sayfa 72
Bursa’da Zaman


1.şiirde, Bursa’yı temsil eden hangi öğeler bulunmaktadır?
Padişahlar yönetmiştir.

2.Şiirde geçen mekânlardan hangileri günümüzde Bursa’da yer almaktadır?
Osman Gazi Türbesi, Yeşil Hamam.

3.”ihtiyar çınar” sözü neyi simgelemektedir?
Çok eskiden beri yaşadığı için ona ihtiyar çınar denir.


4.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin araştırarak yazınız?
Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli veya açık havuz.
Avlu: Bir yapının önünde veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık duvarla veya çitle alan.
Menkıbe: Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşamları ve olağanüstü
Davranışlarıyla ilgili hikâye.
Musiki: Müzik.
Tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.

Sayfa 73
Il Yıllığı Oluşturalım


Ilinizin adı: Ankara
Coğrafi Konumu: etrafı bozkırlarla kaplı, yer yer dağlık alanları mevcut olan yer.
Iklimi: kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Yağışlar en çok ilkbahar mevsimindedir. Karın yerde kalma süresi ortalama 62 gündür. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunur.
Yer Şekilleri: dağlık ve engebeli alanlara olmasına karşı tarıma elverişli arazilere mevcuttur.
Tarihi: Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı’na ulaşan Ankara, Hititleri, Frigleri, lidyalıları,hemenisleri  (Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları,Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte, Galatlar'ın bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik eden kent, aygunhoca.com 1923'ten beridir de Türkiye Cumhuriyetine  başkentlik etmektedir.
Ekonomik Faaliyetleri: Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışmaktadır ve bu sektör ilin gayrisafi hasılasında en büyük paya sahiptir. Bu sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa istihdam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. Ankara il genelinde toprakların %60'ı tarım alanı olarak kullanılmaktadır ve bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Geçmişte yapılan ekonomik faaliyetler: Tarım ve hayvancılıktır.
Nüfus ve yerleşme: Ankara’nın nüfusu 2009 sayımına göre 4.306.105’dir. Bölgelere göre farklılık göstermektedir. Şehir merkezine doğru yoğunlaşan bir yerleşim vardır. Dışa açıldıkça yerleşim yerleri seyrekleşmektedir.
Geçmişte nüfus ve yerleşme: Ankara başkent olmadan önce  nüfusu  74.553’dü .yerleşim yerleri dağınıktı
Tarihi ve turistik yerler: anıtkabir, Ankara kalesi, ak köprü, Etnografya Müzesi’dir.

Sayfa 74

A 1.Internet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?
Toplumu herhangi bir konuda bilgilendirmek.

2.Mehter müziğinin Avrupa’daki bestecileri etkilemiş olmasının sebepleri neler olabilir?
Insanın ruhunu etkilemesi, Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olması,

3.Ikinci paragrafta geçen “Türklerin Avrupa’yı zorlamaları, Viyana kapılarında sona erdi. Ama askeri bandolarının gürleyen davul ve zurnaları, Haydın, Mozart ve beeethoven’ın müziğine ilham veren bir miras bıraktı.” cümlesini yorumlayınız.
Türkler mehter müziği ile savaşmışlardır. Mehter müziğinde kullanılan esturmanlar Haydın, Mozart ve beeethoven’ın müziğinin ilham kaynağı olmuştur.

4.Fetih müziğinin hala Istanbul’daki askeri müze’de çalınmasının sebebi ne olabilir?
Ziyaretçilere heyecan vermesidir.

5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen Türk kültürüne ait hangi ögeler biliyorsunuz? Yazınız.
Saz. Piyano, bağlama, flüt, vb. gibi şeyler vardır.

Avrupa’da Mehter
Sayfa  75


Et 1.Avrupa’yı hangi konularda nasıl etkiledik? Örnekler veriniz.
Fethettiğimiz yerlerdeki etnik toplumların yaşantılarına ve dini inanışlarına karışmayarak
onların gönlüne taht kurmuşuz. Mehter müziğimizle müzisyenlere ilham kaynağı olmuşuz.

2.Avrupa’dan hangi konularda nasıl etkilendik? Örnekler veriniz.
Mehter müzisyenlerimizle ilham kaynağı olduk.

3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz.
Avrupa Osmanlı Devletiyle iyi bir ilişki içindedir.
kiledik, etkilendik ama nasıl?

Sayfa 77
Türk Kültürü


1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki Türk kültürüne ait öğeler nelerdir?
Türkler herkese yiyecek ikram ederler.

2.Seyyahlar, bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilirler?
En çok Türk insanların misafirperverliği ilgi çekmiştir.


3.Seyyahlar bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?
Türkler için yazmışlardır.

4.Metinlerdeki benzer kültür öğelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?
Hepside farklı farklı şeyler yorumlamışlardır.

5.Metinlerde geçen uygulamalar günümüzde hala mevcut mu?
Bazıları mevcut bazıları mevcut değil.

6.Metinlerdeki kültür öğelerinden günümüze kalanlar var mı? Varsa hangileridir?
Eskiden Türklerin misafirperverliği çok iyiydi şimdi ise yine aynı durumda.

4. ÜNITE ZAMAN IÇINDE BILIM

Sayfa 84
Ilk Buluş, Ilk Heyecan


Yukarıda yer alan Ilk Çağ uygarlıklarına ait buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bu buluşlarla ilgili
Yapacağınız araştırmada aşağıdaki soruların cevapları yer almaktadır.
•    Hangi Medeniyet tarafından ne zaman bulunmuştur?
•    Öyküde tüm insanlar rüzgârın önüne katılarak bir yerde toplanırlar. Buraya sonradan Babil denir.
•    Hangi ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmış?
•    Sadece kullanıcılarının dillerini kapsamak için ortaya çıktı.
•    Ortaya çıkış hikâyesi nedir?
•    Firavun Haman’a kendisine kilden bir kule inşa ettirir ve buranın ismi Babil olur.
•    Bu buluşun zaman içinde gelişimi nasıldır?
•    Sigara kullanımından müzik tercihlerine kadar birçok konuyu kapsayan yüzlerce değişik şablon oluşturulmuştur. Bu şablonlar, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımasına ve esprili şablonlarla günün stresini atmalarına yardımcı olur. Babil şablonlarının kullanımı tamamen tercihe bağlıdır.
•    Bu buluşun günümüzde kullanım alanı nedir?
•    Günümüzde kullanılmamaktadır.

Sayfa 85
Benim Buluşum


1.Ilk Çağda klima sisteminin kurulmuş olmasının sebebi nedir.
Hava akışını sağlamak için klima sistemi kurulmuştur.


2.Haberde o dönemde klima sisteminin kurulmuş olması neden şaşırtıcı bir buluş olarak
nitelendirilmektedir?
Kentteki en şaşırtıcı buluş ise yazın hava sıcaklığı 40 dereceye çıkmasıdır.

3.Buluşların ortaya çıkışında insanların yaşadığı yerlerin coğrafi özellikleri etken midir? Neden?
Etkendir. Buluş yenilik demektir,

4.Günümüzde kullanılan klimanın işlevi ile ilk çağda kullanılan klima sisteminin işlevinin benzerlik farklılıkları nelerdir?
Benzerlikleri hava akışını sağlamaktır farklılıkları şimdiki çağda kumanda sistemi otomatik
Açılma vb. farklılıkları vardı.

Sayfa 86
Söz Uçar, Yazı Kalır


1.Ilk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?
Eskiden kendi atalarının yaşadığını anlatmak istemiştir.

2.Ilk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.
Yazıyı daha kolay okumayı etkilemiştir.

3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?
Hattatçılık mesleği olarak yapılmıştır.

4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
Matbaa bulunması ile kitapların şekli daha iyi olmuştur. daha okunaklı olmuştur ve daha güzel olmuştur.

1-Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Nedeni ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.
M.S. 1700-2000 yılları arasında daha fazladır. Nedeni ise bilime verilen önemi, bilimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunun, bilim adamları tarafından bulunan buluşların insanlığa önemli çığırlar açtığının daha da anlaşılmış olması.

2-2000 yılından sonraki bilim insanları ve kâşifleri de yazacak olsaydınız kim yâda kimleri
Yazardınız? Neden?
Albert Einstein, Wilhelm Röntgen ve Antoine Becquerel ‘i yazardım. X ışınları, radyoaktif ve
röntgenler sistemini daha  da geliştirerek insanların iç organlarına bir cihaz yerleştirerek
organlarında meydana gelen hastalık durumlarının ve organlarının işleyişinde meydana gelen
bozuklukları anında tespit ederek hastalığın ilerlemesine müsaade etmeden anında müdahale ile bir çok insanın hayatını kurtarma adına önemli bir buluş yapılması için gerekeni yapmak isterdim.


Sayfa 90
Düşününce


1.Herhangi bir konuda duygu ve düşünceleriniz nedeniyle suçlanıp kınandığınız bir durum oldu mu? Böyle bir durumla karşılaşmış olsaydınız neler hissederdiniz?
Böyle bir durumla karşılaşsaydım hakkımı arardım.

2.Gelecekte, bilim insanlarının çalışmalarında toplumsal yararı göz önünde tutarak nasıl bir yasal düzenleme yapardınız?
Bir kimse başka bir kimsenin hakkını yerse ona çok ağır ceza verirdi.

3.Düşünce ve kanaat hürriyetini ifade eden bir slogan yazınız.
Düşünce ve kanaat hürriyetimizi korumalıyız.

Sayfa 91
Ülkeler Nasıl Gelişir


1.Coğrafi keşifler ilk olarak Ispanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılmıştır. Bunun sebebi ne olabilir?
Denizlerle çevrili olması, karadan ticaretin zor ve pahalı olması, denizcilik konusunda gelişmiş
olmalarından

2.Coğrafi keşifler sonunda yeni ülkeler keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?
Izlanda, Tataristan, Çin, Brezilya, Moğolistan, Amerika Kıtası

3.Coğrafi keşifler döneminden pek çok insan yaptıklarıyla anılmış ve yüzyıllar geçtiği halde isimleri ev yaptıkları unutulmamıştır. Sen de gelecekte anılmak ve unutulmamak için ne yapmak, ne ile hatırlanmak isterdiniz?
Her okula başlayan çocuğun okula başlamadan önce çocuğun zeka durumu, istekleri, beğenileri vs. konularında sıkı bir araştırma yapılarak geleceğe o şekilde yönlendirilmesini, okulda temel dersler haricinde beğenisine göre yetiştirilmesi için gerekli uygulamaları hayata
geçirirdim.

4.Eğer Coğrafi Keşifleri yapacak cesur gemiciler ve onları destekleyen krallar olmasaydı şimdiki yaşamımız nasıl olurdu? Pek iyi olacağı söylenemezdi, çünkü keşifler sayesinde her alanda gelişmeler olmuştur.

5.Kristof Kolomb ve arkadaşları aylarca süren bir deniz yolculuğu yapmışlardır. Bu yolculuk için nasıl hazırlık yapmış olabilirler?
Yapacağı yolculuğun uzun,zor  ve pahalı olmasından dolayı olmasından dolayı güçlü  devletlerden yardım istemiş ancak sadece ispanya yardımcı olması üzerine uzun yolculuğa dayanacak bir gemi tedarik edilerek gerekli mürettebat, yiyecek ve içecek temin edildikten sonra  keşfe çıkılmıştır.  

6.Coğrafi Keşiflerin yapılma nedenleri nelerdir?
Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması.
Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları
Aramaları. Istanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve
Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri. Avrupa'da değerli madenlerin az
bulunmasından dolayı kralların (Ispanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi. Avrupalıların,
Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

7.Osmanlı Devleti, Coğrafi keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?
Ticaret karadan denize kaymıştır, dolayısıyla baharat ve ipek yolu eski önemini kaybetmiştir.

8.Coğrafi keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler başladı. Bu göçlerin sonucunda neler olmuşÂ  olabilir?
Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamış , Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Dünyanın bazı yerleri,  Avrupalılar  tarafından  tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.
Sayfa 101
Toprak, Ekonomi ve Ordu


1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye “sipahi” bu uygulamaya da “tımar sistemi” adı verilir.

2.Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı.

3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir.
Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise  Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.

Sayfa  102
Yeni Yollar


1.Kral Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
Insanlar develere mallarını yükler ve götürürler.

2.Baharat Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
Develerle.

3.Çin’den Istanbul’a getirilen bir malın Çin’deki ve Istanbul’daki satış fiyatları değişir mi? Neden?
Değişir.Çin de fiyatını az alıp Istanbul da daha fazla satarlar.

4.Ipek ve Baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
Yeni zenginlikler ve ticaret yerleri bulmaya çalışmaları.

5.Avrupalıların yeni bir yol bulması Ipek ve Baharat Yolu’nda ticaret yapanları nasıl etkilemiştir?
Bence kötü yönde etkilemiştir.Avrupalılar yeni yol bulduklarından ipek ve baharat yolları izini
kaybetmiştir.

6.Bu yolun bulunması Ipek ve Baharat Yolu üzerinde olan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?
Iyi etkilemez.

7.Istanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
Çok büyük bir katkı sağladı.Iki kıtayı birbirine bağlıyor.

8.Süveyş Kanalı açılmamış olsaydı Kıbrıs’ta yaşayan bir tüccar Hindistan’a ulaşıncaya kadar bu kanal yoluna oranla tahmini olarak ne kadar yol alırdı?
Çok uzun bir yol alırdı.

9.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir? Aşağıya maddeler halinde yazınız.
a)Mallar bulunduğu yere daha çabuk ulaşır.
b)Günlük tüketilmesi gereken çabuk bozulabilen gıdaların ulaşım açısından önemlidir.
c)Maliyet ucuz olur.

Sayfa 105
Internet ‘te Vakıf


1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verirler?
Vakıflar teşkilat olarak Başbakanlığa bağlıdır.

2.Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanıtım yapınız.
2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa
bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

3.Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz. Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız.
Vakıflar geçmişte de olduğu gibi günümüzde de eğitim alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok eğitim öğretim kurumlarına bağlı vakıflar vardır.

4.Sitede yer alan linklerden de yararlanarak çevre, yardımlaşma, dayanışma, kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyet vb. konularda çalışma yapan vakıflar tespit ediniz. Aşağıya bu vakıfların isimlerini yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını belirtiniz.Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV),  Ihsan Doğramacı Vakfı Milli Eğitim Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

Sayfa 107
Pabucu Dama Atılmak


1.Esnaf kethüdasının çalışmaları, esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
Olumlu yönde etkilemiş, müşteri ve esnafın haklarını korumuştur. Hileli mal satan esnafı tespit ederek gereken cezai işlemi uygulayarak esnafın hile yapmasının önüne geçmiştir.

2.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda, esnafa karşı nasıl davranılırdı?
Gereken cezai işlem yapılırdı.

3.Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
Usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasını yol açarak artık o meslekte ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılırdı.

4.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırıldı. Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlediniz?
Dürüst bir esnaf olurdum, kesinlikle hileli mal satmazdım.

Sayfa 110
Büyüyünce Ne Olacaksın?


1.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
Doktor olmayı düşünüyorum.

2.Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi yazınız.
Sayısalcı olmak gerekiyor  fen ve matematik dersleri ağırlıklıdır.

3.Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
tıp eğitimi almak gerekir.

4.Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş, cinsiyet, boy, kilo vb.) var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
yoktur.

5.Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
Hastaları iyileştirme

6.Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?
gelir durumu fazladır imkanlarıda iyidir.
7.Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirebilme imkanı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
Vardır

Sayfa 111
Resimlerden Tanıyalım


1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir? Neden?
Öğretmen olabilmek için birinci şart çocuklara karşı sevgi içinde bulunmak, çocuklara karşı bir şeyler öğretmenin azmi ve kararlığı içinde olmak, mesleğini sevmek. 

2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
Şuan toplumsal olaylara müdahalede polisler gerekli alet ve teçhizatlara sahip ancak toplumsal olaylara müdahalede orantısız güç kullanmakta veya olayları kontrol altına aldıktan sonra öfkesini kontrol altına alamadığından olayları çıkartanlara karşı güç kullanmaya devam etmektedir. Nasıl ki polis olarak görevi bu tür olaylara müdahale etmekse, oraya gelen insanlarında bir amacı, bir isteği yerine getirilmesi, kamuoyu oluşturulması için
Toplandıklarını asla unutmamalıdır? Herkes aynı fikir ve düşüncede olmayabilir.

4.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgili nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız.
Fotoğraftan da görüldüğü üzere geçmişte yapılan arıcılık tamamen günün şartlarına göre
yapılan, teknolojinin gelişmemesinden dolayı ilkel şartlarda yapılan bir aracılık sistemiydi. 
Fakat şuan yapılan arıcılık sistemi ise teknolojinin gelişmesiyle tamamen profesyonelce, gerekli alet ve teçhizatların kullanılarak yapılan bir arıcılıktır.

5.Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatın üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
Osmanlı Devleti zamanında mesleğin öğretildiği, öğrenilen bu mesleği yapabilmek için gerekli
belgeyi aldıkları yer lonca teşkilatı idi. Günümüzde ise çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri ne
haftanın belirli günleri giderek mesleki ve diğer konularda öğrenim gördükleri yerdir.  Her iki
dönemde de mesleği öğrenmek için devlet tarafından belirlenen eğitim kurumuna gitme
zorunluluğu var. Mesleği usta çıraklık ilişkisi içinde öğrenme düzeni aynı şekilde işlemektedir. 
Kullanılan teknoloji ise günün şartlarına göre değişmektedir.

6.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir?
Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek se&a

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !